Tanulási segédanyagok

Sziasztok!
Az alábbi táblázatban különböző helyekről összegyűjtött, vagy általam készített segédanyagokat találtok. Remélem segítségetekre lesznek a tanulásban. Forgassátok haszonnal, kellemes tanulást kívánok!
Az órákon használt anyagokat a gombra kattintva érhetitek el!
Lajos bá

Legfrissebb anyagok (egérrel görgethető):

Ének Matematika Informatika

5. osztály
Az őskortól a középkorig diasor
Az őskortól a középkorig - füzetvázlat
A reneszánsz diasor
Bakfark Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén
Reneszánsz röpdolgozat
A barokk diasor
Barokk röpdolgozat
Népi hangszerek - röpdolgozat


6. osztály
Kodály Zoltán - Mátrai képek (diasor)
A bécsi klasszicizmus
A bécsi klasszicizmus - röpdolgozat
A Varázsfuvola és az Évszakok


7. osztály
Kodály Zoltán - Háry János (diasor)
A hetedik osztály anyaga - füzetvázlat
A romantika
Romantikusok - 2 szerzőt ld. dia!
Az Aida című opera tartalma - füzetvázlat


8. osztály
A 8. osztály ismétlő anyaga megegyezik
az 5 - 6 - 7. osztályok anyagával!

Bartók Béla
Kodály Zoltán
A századforduló zenéje - diasor
A ballagás és szerenád hagyománya


Mindenkinek
Hangjegyértékek, ritmusok (alsós)
Hangjegyértékek, ritmusok (felsős)
A hangközök kiszámítása
Népdalaink stílusjegyei (népdalelemzés)
A Himnusz keletkezése
Ábécés és szolmizációs hangok, dó helyek

5. osztály
Számok rendezése
Számolás fejben
Szöveges feladatok megoldása
Előjeles számok összeadása, kivonása
Láncszámolás
Törtek azonosítása
Törtek összehasonlítása
Műveletek törtekkel
Törtek összeadása (interaktív)
Tizedes törtek a számegyenesen (videó)
Tizedes törtek szorása osztása 10, 100, 1000-el (videó)
Tizedes törtek szorzása egész számmal (videó)
Tizedes törtek osztása egész számmal (videó)
Tizedes törtek összeadása, kivonása (videó)
Tizedes törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés (videó)
Szakaszfelező merőleges
Merőleges (pont az egyenesen)
Merőleges (pont nem az egyenesen)
Eltolás
Szögmérés
A szögmérés gyakorlása
Háromszög szerkesztése 3 oldalból

6. osztály
Számok rendezése
Prímtényezőkre bontás
Legnagyobb közös osztó
Legkisebb közös többszörös
Oszthatósági szabályok
Szögmásolás
60°-os szög szerkesztése
Szögfelező
30°-os szög szerkesztése
45°-os szög szerkesztése
Egyenlő oldalú háromszög szerkesztése
Százalékszámítás
Arány, arányosság
A koordináta rendszer
A tengelyes tükrözés
Háromszögek csoportosítása
Háromszögek kerülete, területe
A négyzet tulajdonságai
A téglalap tulajdonságai
Egyenletek megoldása

7. osztály
Számok rendezése
Szabályok gyűjteménye

Trapéz szerkesztése 1. (videó)
Trapéz szerkesztése 2. (videó)
Trapéz szerkesztése 3. (videó)
Trapéz szerkesztése 4. (videó)
Paralelogramma szerkesztése 1. (videó)
Paralelogramma szerkesztése 2. (videó)

8. osztály
Számok rendezése
A kör középpontjának meghatározása
A háromszögbe írható kör
A háromszög köré írható kör

Játékos feladatok
Hanoi tornyai
Törött számológép
Memóriajáték

5. osztály
Az Asztal részei
Alapfogalmak
A számítógép alapvető részei
A perifériák
Titkosírások
Programozás gyakorló
LOGO alapismeretek


6. osztály
Alapfogalmak
Neumann elvek, számítógép generációk
Mértékegységek
Beviteli eszközök
Monitor és gépház
Monitor és nyomtató
Az Operációs Rendszer
A perifériák csoportosítása
Gyakori kiterjesztések

7. osztály
A számítógép alkatrészei
CPU-ROM-RAM
A tömörítés
A vírusok
Bevezetés a programozásba-1.
Bevezetés a programozásba-2.
Bevezetés a programozásba-3.
Bevezetés a programozásba-4.
Bevezetés a programozásba-5.
Bevezetés a programozásba-6.
Bevezetés a programozásba-Plusssssz!.

8. osztály
Szoftverek jogtisztasága
Egyszerű függvények
Haladó függvények
Függvények hiányzóknak
Diagramok hiányzóknak

Az Első weblap kódja - Új!
Így kezdjük a webszerkesztést
Táblázatok a weben
HTML parancsok a kezdéshez
Többlapos webhely - megoldás
HTML gyakorlást segítő program
Webtárhely regisztrációja
A CD írásról
Beadandó feladat 2021/2022
Mindenkinek
Gépírás 1. - Alapsor
Gépírás 2. - g és h
Gépírás 3. - e és i
Gépírás 4. - á és c
Gépírás 3. - u és r